Laureátem Ceny Jiřího Kocourka pro mladé psychoanalytiky za rok 2023 se stal:

Smysl Ceny:

Základní myšlenka pro vznik této ceny je pocit spoluodpovědnosti za další vývoj psychoanalýzy v Česku a na Slovensku.

Cena Jiřího Kocourka má přispět k motivaci začínajících psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů k většímu zájmu o publikování odborných prací z oblasti psychoanalýzy.

Cena je udílena každoročně od roku 2021 pro nejlepší odbornou publikaci na základě hodnocení komise složené ze zkušených psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů.

Udělení ceny pro odborně fundované začínající psychoanalytiky a psychoanalytické psychoterapeuty nemá jen prestižní hodnotu, ale váže se na ni také nemalá finanční odměna.

Pro koho je cena určena

Cena se týká především mladých kolegů, kteří se vzdělávají v psychoanalytických institutech v Čechách a na Slovensku. Konkrétně se jedná...

Jak se zůčastnit

Zájemce o získání Ceny Jiřího Kocourka pošle text své práce na emailovou adresu...

Komise

Seznam členů hodnotící komise ...