Jak se zúčastnit

Zájemce o získání Ceny Jiřího Kocourka pošle text své práce na emailovou adresu: cenajk@seznam.cz a k textu přiloží svůj stručný profesní/výcvikový životopis včetně několika vět, proč se rozhodl o cenu usilovat.

Uzávěrka pro odevzdání prací je každoročně do 30. 6., aby hodnotící komise mohla práce v klidu přečíst, prodiskutovat a hlasováním rozhodnout o jediném vítězi soutěže o Cenu Jiřího Kocourka.

Výsledek bude vždy slavnostně vyhlášen na každoročním Psychoanalytickém a psychoterapeutickém symposiu v Opočně začátkem září.

Byli bychom rádi, kdyby vítězný text autor osobně mohl odprezentovat na Symposiu a zúčastnil se následné diskuse v odborném plénu v přátelské a kolegiální atmosféře.

Odborná práce by neměla být staršího data, ale měla by být vyhotovena v časovém rozmezí 5 let po ukončení autorova výcviku. Její odevzdání chápeme jako čestné slovo autora, že práce splňuje požadované náležitosti.

Práce mohou být ryze teoretické i s přesahem mimo klinickou oblast, nebo kasuistiky, které poukazují na určité nové a originální autorovy myšlenky. Preferujeme spíše tvořivost a invenci před školometskými pracemi sepsanými pouze pro účel absolvování výcviku.