Pro koho je cena určena

Cena se týká především mladých kolegů, kteří se vzdělávají v psychoanalytických institutech v Čechách a na Slovensku. Konkrétně se jedná o tyto vzdělávací instituty: BIP, ČPS, ČSPAP, IAPSA, SSPAP případně další zahraniční psychoanalyticky orientované instituty.

Mladým či začínajícím analytikem máme na mysli ty kolegy, kteří jsou maximálně do 5 let po oficiálním ukončení svého výcviku v individuální či skupinové psychoanalýze nebo psychoanalytické psychoterapii případně jsou ještě ve výcvikovém procesu.

Je možné do soutěže o Cenu doporučit či přihlásit i kolegu, který má zajímavou publikaci, ale sám o přihlášení nejeví zájem.