Předávání Ceny 2021:

Na již tradičním Sympóziu v Opočně, pořádaném Institutem Aplikované psychoanalýzy, byla letos v září předána historicky první Cena Jiřího Kocourka Mgr. Kristíně Sarisové. Ta v rámci Sympózia přednesla svůj referát "Zapomenutý osud Sabiny Spielreinové" a přijala gratulace, ocenění a finanční dar. Stala se tak první laureátkou Ceny.